Søreide IL sertifisert som NFF Kvalitetsklubb

7. januar fikk Søreide IL bekreftelsen fra NFF Hordaland om at klubben oppfyller kriteriene for NFF Kvalitetsklubb nivå 1. NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.
Les mer

Fotball: Full fart på Søreide-akademiet/ Søreide Pluss

I løpet av vinteren har vi etablert et prøveprosjekt/pilot med et ekstra treningstilbud for barn f. 2010, 2011 og 2012 som liker å trene mye. Oppstart for guttene var i februar og i april startet også jentene opp med sine treninger.
Les mer

Fotball: Trenerkurs i vårsolen!

Ti av våre fotballtrenere i barne- og ungdomsfotballen har brukt de siste ukene godt ved å gjennomføre modul 1 under Grasrottrener (tidl. C-trener).
Les mer

Bli Grasrottrener idag!

Til alle våre fotballtrenere/-lagledere. NFF Hordaland tilbyr nå trenerkurs internt i klubb som en blanding av digital og fysisk kursing.
Les mer