Senior Herrer - nytt fotballlag i Søreide IL

Endelig kan vi annonsere at vi får på plass et Seniorlag for herrer i fotballen til sesongen 2023. Laget starter opp med treninger allerede mandag 31. oktober.
Les mer

Lagbenker Søreidebanen

Arbeidet med å bygge lagbenker ved Søreidebanen er startet og vil pågå i en periode fremover.
Les mer

Søreide IL sertifisert som NFF Kvalitetsklubb

7. januar fikk Søreide IL bekreftelsen fra NFF Hordaland om at klubben oppfyller kriteriene for NFF Kvalitetsklubb nivå 1. NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.
Les mer

Fotball: Full fart på Søreide-akademiet/ Søreide Pluss

I løpet av vinteren har vi etablert et prøveprosjekt/pilot med et ekstra treningstilbud for barn f. 2010, 2011 og 2012 som liker å trene mye. Oppstart for guttene var i februar og i april startet også jentene opp med sine treninger.
Les mer

Fotball: Trenerkurs i vårsolen!

Ti av våre fotballtrenere i barne- og ungdomsfotballen har brukt de siste ukene godt ved å gjennomføre modul 1 under Grasrottrener (tidl. C-trener).
Les mer

Bli Grasrottrener idag!

Til alle våre fotballtrenere/-lagledere. NFF Hordaland tilbyr nå trenerkurs internt i klubb som en blanding av digital og fysisk kursing.
Les mer